Skip to main content

Granit, Marmur, Blaty Sklep Online

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO),

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DUNKAM Iwona Dunal z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 85

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail; dunkambiuro@gmail.com

oraz w formie pisemnej na adres Administratora: ul. Łódzka 85 95-050 Konstantynów Łódzki

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i rozliczenia umów z Administratorem oraz realizacji przepisów prawa.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

zgoda osoby, której dane dotyczą,

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

5. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do:

– dostępu do danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa krajowego, któremu podlega Administrator, mogą ograniczać zakres praw wymienionych powyżej.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

Witaj !
Zapisz się do newslettera

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności

KONTAKT

DUNKAM - BLATY ŁÓDŹ

ul. Łódzka 85
95-050 Konstantynów Łódzki
(5KM - Łódź -> Zachód)

tel: 601 312 152

e-mail: dunkambiuro@gmail.com

LOKALIZACJA